Dernekler

OSS Derneği - Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği

UİB Derneği - Uludağ İhracatçı Birlikleri

TAYSAD Derneği - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği

SAHA İSTANBUL Derneği - Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği